لیست قیمت

طراحی سایت مجله اینترنتی

 

📋 لیست قیمت فرم های عمومی

🔴 فرم های ویزیت معمولی

سلفون براق یک رو 13،000 (1روز)
سلفون براق دو رو 16,500 (1روز)
سلفون مات یک رو 13,000 (2روز)
سلفون مات دو رو 16,500 (1روز)
سلفون مات 2رو دورگرد 31,000 (5روز)
سلفون براق 2رو دورگرد 31,000 (5روز)
کتان یک رو 19,000 (3روز)
کتان دو رو 21,000 (3روز)
کتان 2رو دورگرد 35،000 (1 هفته)
لیبل 15,000 (2روز)
لیبل با روکش سلفون براق 17,000 (2روز)
لیبل شیشه ای 70،000 (20 روز)

 

لیبل سی دی 115,000 (3روز)
برچسب اموال 50,000 (1روز)

.

 

🔴 فرم های ویزیت فانتزی

لمینت براق 2رو دور گرد 60,000 (7روز)
لمینت مات 2رو دور گرد 80,000 (7روز)
لمینت ویزیتی براق 48,000 (7روزفرم)
لمینت برجسته مربع 46,000 (7روز)
لمینت برجسته 55,000 (7روز)
لمینت براق فوری 69،000 (2روز)
لمینت مات فوری 90،000 (2روز)
لمینت برجسته فوری 72،000 (3روز)
پی وی سی 500 میکرون 189،000 ( 7روز)
سلفون مات مخملی دورو دورگرد 86،000 (10 روز)
سلفون مات مخملی دورو برجسته 93،000 (12 روز)
سوسماری یک رو 22,000 (5روز)
سوسماری دو رو 26,000 (5روز)
.

 

🔴 فرم های پاکت نامه

تحویل 7 روز کاری ملخی A4
پاکت تحریر 80 گرم 1000 عدد 115,000 220,000
پاکت تحریر 80 گرم 2000 عدد 155,000 330,000
پاکت تحریر 80 گرم 5000 عدد 260,000 ___
پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عدد 157,000 295,000
پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عدد 215,000 460,000
.

 

🔴 فرم های عمومی تحریر 80 گرم

1000 عدد A4 (سایز استاندارد) یک رو 85/000
1000 عدد A5 (سایز استاندارد) یک رو 49/500
2000 عدد A4 (سایز استاندارد) یک رو 112,000
2000 عدد A5 (سایز استاندارد) یک رو 62,000
2000 عدد A6 یک رو 31,500
2000 عدد A4 (سایز استاندارد) دو رو 165,000
2000 عدد A5 (سایز استاندارد) دو رو 90,000
2000 عدد A6 دو رو 55,000
5000 عدد A4 29*20 یک رو 200,000
5000 عدد A5 20*14.5 یک رو 100,000
5000 عدد A6 14*10 یک رو 50,000
5000 عدد A4 29*20 دو رو 250,000
5000 عدد A5 20*14.5 دو رو 125,000
5000 عدد A6 14*10 دو رو 65,000
.

 

🔴 گلاسه 120 گرم

 

1000 عدد A4 29*20 یک رو 100,000
1000 عدد A5 20*14.5 یک رو 50,000
1000 عدد A6 14*9 یک رو 35,000
1000 عدد A4 29*20 دو رو 140,000
1000 عدد A5 20*14.5 دو رو 70,000
1000 عدد A6 14*9 دو رو 45,000
2000 عدد A4 29*20 یک رو 140,000
2000 عدد A5 20*14.5 یک رو 70,000
2000 عدد A6 14*9 یک رو 39,500
2000 عدد A4 29*20 دو رو 165,000
2000 عدد A5 20*14.5 دو رو 95,000
2000 عدد A6 14*9 دو رو 55,000
5000 عدد A4 29*20 یک رو 240,000
5000 عدد A5 20*14.5 یک رو 120,000
5000 عدد A6 14*9 یک رو 70,000
5000 عدد A4 29*20 دو رو 270,000
5000 عدد A5 20*14.5 دو رو 135,000
5000 عدد A6 14*9 دو رو 85,500
.

Close